Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een verblijf in het stiltehuis via het aanmeldformulier hier beneden. Als je je hebt aangemeld laten we je zo spoedig mogelijk weten of er nog plek is.  Als dat het geval is,  maak je vervolgens je aanmelding definitief door de kosten over te maken.

Data en kosten

Hier vind je een overzicht van de data en kosten van een verblijf in het Stiltehuis:
Data en kosten

Op 1 januari komen er weer nieuwe data op de website te staan.

Betaling

Je kunt betalen door de kosten over te maken op bankrekeningnummer (Let op, dit is ons nieuwe rekeningnummer) NL55 TRIO 0338 6113 04 tnv Leerhuis Westerhelling. Vermeld hierbij duidelijk de data van je verblijf.

Je inschrijving is definitief als je betaling op deze rekening is bijgeschreven. Je ontvangt hier geen bevestiging van. (Onze ervaring is dat het overschrijven altijd goed verloopt). Als je verhinderd bent, krijg je het betaalde bedrag terug als we een plaatsvervanger voor je kunnen vinden. Vanwege de administratie die dit met zich meebrengt houden we van dit bedrag dan wel €10 annuleringskosten in. Meld je dus pas aan als je zeker weet dat je daadwerkelijk kunt komen.

We hechten waarde aan een gezamenlijk begin en eind van ieder verblijf. Geef je dus alleen op voor een verblijf waarbij je de volledige tijd aanwezig kunt zijn.

Aanmeldformulier